Priser

Personlig träning

800 kr för enstaka träningstilfällen

7 500 kr för tio träningstillfällen

20 000 kr för 30 träningstillfällen

(Ovan priser kan justeras uppåt pga. transport och inställelsetid för avtalad träningsplats)

Online

I dagsläget har jag pågående månatliga abonnemang där kostnaden varierar mellan 1000 kr till 3000 kr. Kostnaden beror självfallet av abonnemangets utformning.

För träning på Top Fitness Center (läs mer här).
Priser hittar du här.